Szanowni Państwo,

Miło nam gościć Państwa w naszym mieszkaniu !

Dear Guests ,
We are pleased to welcome you in our flat!
Zależy nam na Waszym komfortowym u nas pobycie, dlatego dokładamy wszelkich starań byście miło spędzili u nas czas. Obdarzamy państwa zaufaniem pozostawiając nasze mieszkanie pod Waszą opieką. Urządziliśmy je starannie dla Państwa komfortu, dbając o każdy szczegół. Prosimy o uszanowanie naszych starań.

Czujcie się Państwo jak u siebie, ale też i szanujcie nasz dom jak własny !

We care for your comfortable stay with us, so we make every effort for you to have a nice time there. We arranged our apartment carefully ,taking care of every detail. Please respect our efforts. We entrust our apartment and its contents in your care.
Feel like you are at home, but also respect our home as your own!

Oddajemy do dyspozycji naszych gości Boutique Apartments przy ul.Starowiślnej 46 w Krakowie.Naszym gościom  udostępniamy:

Boutique Apartments are located at Starowiślna 46 in Krakow.
Our guests are provided:
• Bathroom - shower with the toilet . We also provide you with towels, shower gel and shampoo
• Kitchen equipped with kettle, electric stove and necessary utensils , coffee and tea
• The bedroom with bed linen for 2 people
• Access to wi - fi ( 80MB/S)

• Satellite tv

• A set of books

Nasze pokoje wynajmujemy na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00. Prosimy pytać o możliwość przedłużenia pobytu.

Regulamin Boutique Apartments

1. Mieszkanie wynajmowane jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, prosimy zgłaszać telefonicznie lub na miejscu . Uwzględnimy je w miarę posiadanych możliwości.

4. Nie  ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z naszych usług ,jak również  odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną

6.Wszystkie śmiecie należy wyrzucać w workach foliowych do śmietnika znajdującego się na podwórku

7. Naszym gościom przekazujemy klucze ,dlatego każdorazowo opuszczając mieszkanie gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi . Za zagubienie kluczy pobieramy opłatę 450 zł

8. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić Hotel przed godziną 22:00.

9. Przebywanie na terenie Apartamentu osób odwiedzających Gości po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z uznaniem zgody Gościa na obciążenie go dodatkową opłatą w wysokości 250 zł za każda osobę.

 10. Gość nie może przekazywać pokoju/ innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

11.Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. W przypadku jej zakłócenia, Hotel ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz palenia tytoniu w całym budynku. .Zgodnie z ustawą z dnia 08 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej na (Dz.U., Nr 81, poz 529) –w Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Informujemy, że w apartamentach umieszczona jest sygnalizacja przeciwdymowa. Każdorazowe uruchomienie alarmu przez gościa związane jest z pobraniem opłaty w wysokości 200 zł

13.Naruszenie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów renowacji pokoju i obciążenie go kwotą  w wysokości 1.500 zł.

14. Na terenie Apartamentu  dopuszcza się obecność psów i kotów (innych zwierzą po uzgodnieniu i akceptacji opłat)

15. Właściciel zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa czy kota . Właściciel  odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez psa czy kota. Właściciel zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies/kot nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach, jak również, by nie zakłócał wypoczynku Gości.

16.Płatności za pobyt przyjmujemy przelewem przedpłaconym lub za pośrednictwem PayPal oraz Kartami kredytowymi. O życzeniu otrzymania faktury VAT prosimy poinformować nas z uprzedzeniem.

17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych w Apartamencie, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. Właściciel Apartamentu ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Apartamentu .

18. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w pokoju to po wyjeździe Gościa z Apartamentu, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia pokoju właściciel Apartamentu ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia.

19 Gościom korzystającym z parkingu wydajemy pilot  lub kartę parkingową, prosimy o jej pozostawienie w pokoju lub zwrot do skrzynki  oznakowanej Boutique Apartments. Brak zwrotu karty parkingowej związany jest z pobraniem opłaty w wysokości 500 zł ( koszt karty i przeprogramowania systemu)

20 Właściciel Apartamentów nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące na podwórku

 

Wynajem pokoju u nas jest równoznaczny ze zgoda na akceptację tego regulaminu.

 

 

The apartment is rented on a per day basis. Check- in time  is 2.00 p.m and check out at 11.00 am.If you wish you can extend your (please contact us) subject to availabity .Please ask for the opportunity to extend your stay.

 

Boutique Apartment sRegulations
1.We rent the apartment on a per day basis
2. Check-in from 2.00 p.m check out at 11 am .
3.If you  wish to extend your stay beyond the period indicated on the day of arrival , please contact us by phone or on-site . The extention is possible subject to availability
4 We do not assume any liability for loss or damage to property brought in by you (eg. money , securities, valuables or objects having scientific or artistic value)

5 The guest should inform us about any damage immediately after its discovery . The settlement of any damage caused by the guests will take place immediately after notification.

6.Each guest is liable for any damage to the room and its equipment during his/her stay at the Apartment. If the guest damages any room or its equipment or makes the room or its equipment dirty in a non-standard way, the Apartment’s owner reserves the right to fine such a guest in the amount of 1000 zł  unless the damage is proven in a higher amount

6.All rubbish should be disposed of in plastic bags to the dust bin located in the yard
7. For safety reasons each time when leaving the apartment the guest should ensure the door is securely closed, please. For loss of the keys we charge 450 zł
8. The people, who have not been checked in, can stay in the hotel room from 7.00 to 22.00. Stay of non-checked people in the Guest's room after 22.00 is treated as a consent of the Guest renting the room for payable accommodation of these people into the room at the price of 250 zł per person

9.The apartment may not be sublet or trasferred to third parties, even if the rent period has not expired .

10. Customary silence is in force from 10.00 p.m to 6.00a.m . In the lights-out hours the Guests and persons making use of the hotel services shall behave in a manner not disturbing the peace of stay of other people In the case of the disruption, Boutique Apartmens has the right to intervene, or even refuse to continue to provide services

11. Due to fire safety precautions heaters , irons and other similar devices which are not part of the apartment equipment are prohibited. Smoking is also forbidden in the entire building . In the hotel, including the hotel rooms, in accordance with the law of 8 April 2010 amending the Act on Protection of Health against the Consequences of the Use of Tobacco and Tobacco Products and the Act on State Sanitary inspection (Journal of Law, No. 81, item 529) - there is a total ban on smoking cigarettes and tobacco products 13.Violation of the ban on smoking cigarettes and tobacco products in a hotel room is equivalent to an expressing by the Guest renting the room a consent to cover the costs of room dearomatisation in the amount of 1.500 PLN.We also inform that the appartment is equipped with the smoke alarm. The consequence of activation the smoke alarm is 200 zl fee .

12 Guests using the parking are  pleased to  return the parking card to the postbox marked Boutique Apartments. Lost of the parking card is associated with the collection fee in the amount of 500 zł (cost of the card and system programming)

13.For your  stay we accept prepayment by Cash ,bank transfer or via PayPal  Or Credit Card If you  wish to receive an invoice , please inform us in advance

14.Boutique Apartments is not responsible for the vehicles parked In the yard

18. If the Guest during their stay does not report defects or damage in the room ,after his the departure in case of  lack or damage of any item from room equipment owner has the right to charge the costs of repairs or retrofitting.
 

When renting our apartment you agree to the accept these rules.

Zespół

Alterna Sp. z o.o

Ul.Pionierów 46

05-540 Zalesie Górne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z nami:

 

In urgent cases, please call us at:

 

+48 511 766 717  lub /or +48 535 105 209

 

Pracujemy od 8.00 do 22.00

We work from 8.00 am to 10 pm

 

Telefony alarmowe :

Emergency :

 

 

112

Straż miejska :

12 411 00 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Boutique Apartment. Wszelkie prawa zastrzeżone